Choose your language

Läs mer >>


Onspot 016

Nya Onspot har blivit 29% lättare vilket innebär mer nyttolast. Den har dessutom en lägre bygghöjd vilket gör nya Onspot till marknadens lättaste och mest kompakta automatiska snökedjesystem.

Läs mer >>


Onspot - Automatic Traction Control System (ATC)

Onspot är ett mycket enkelt koncept som kan aktiveras under kortare perioder i förbyggande
syfte. När vägen blir isig och hal aktiverar föraren Onspot med en knapptryckning inne ifrån hytten.
Onspot kan användas vid start och inbromsning, i upp- och nedförsbackar. Aktiveringen kan göras
i hastighet upp till 50 km/timme.